Pembatas Buku cantik HUT-30 LENTERA

Dapatkan Pembatas Buku cantik gratis yang terlampir di Majalah LENTERA edisi Oktober 2011, dalam rangka HUT ke-30 LENTERA. Buruan beli LENTERA bulan ini, persedaan terbatas . . . .

pemisah buku logo lentera

DOA SYUKUR 30 TAHUN LENTERA

Allah Bapa Maha Kuasa dan kekal

segala puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu ya Tuhan

atas berkat rahmat dan kebaikan-Mu yang telah Kauberikan kepada kami

sehingga kami boleh menemani peziarahan umat-Mu di Paroki Sragen

melalui Media Komunikasi selama 30 tahun.

Utuslah Roh Kudus-Mu

agar berkenan membimbing dan dan mneuntun kami

supaya mempu memancarkan terang kasih-Mu

menjadi berkat bagi sesama dengan membangun Persaudaraan Sejati

sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan

Bersama Bunda Maria, Bunda Gereja

dan keteladanan kaum beriman

kami persembahkan doa, harapan dan kerinduan kami.

Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami,

kini dan sepanjang masa. Amin